Loading color scheme

Výkup a spracovanie kovového odpadu a neželezných kovov

 

Kovový odpad

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je výkup a zber kovového odpadu a jeho následné zhodnotenie. Kovový odpad nakupujeme od fyzických ale hlavne právnických osôb. Kovový odpad delíme na dve skupiny: ľahký a ťažký šrot, ktorý sa líši v spracovaní.

V našej spoločnosti sa kovový odpad zhodnocuje činnosťami R12, R13 a následne ho odovzdávame ako druhotnú surovinu do oceliarní a zlievarní – kde pod kódom R4 dávame materiálu novú šancu na ďalšie použitie a uzatvára sa tak materiálové zhodnotenie.

Recyklovanie kovového odpadu pomáha šetriť prírodné zdroje nerastných surovín. Podľa zvolenej technológie spracovania je možné využiť až 100% kovového odpadu pre dosiahnutie vysoko kvalitných kovov. Energia, ktorá je vynaložená pri tavení kovov je až o 60% nižšia než energia potrebná k výrobe kovu pri jeho počiatočnom spracovaní. Kovový šrot teda predstavuje zdroj nerastných surovín, ale zároveň aj dôležitú úsporu energie.

 

Neželezný odpad

Spoločnosť nakupuje neželezné kovy ako bronz, olovo, mosadz, meď, hliník, zinok, cín, nehrdzavejúca oceľ a iné od firiem a občanov. Neželezné kovy sú zliatiny alebo kovy, ktoré neobsahujú významné množstvo železa. Neželezné kovy majú rôzne vlastnosti, ktoré sú výhodné v závislosti od použitia, ako je nízka hmotnosť, vysoká vodivosť alebo mimoriadne dobrá odolnosť proti korózii. Vďaka týmto vlastnostiam nachádzajú neželezné kovy široké uplatnenie aj v železiarskom a oceliarskom priemysle, napr. pri výrobe zliatin.

Neželezné kovy sú obmedzené zdroje surovín, ktoré vznikajú v prírode zložitými procesmi. Ich ťažba je veľmi drahá a predstavuje veľkú záťaž na životné prostredie. Preto je zber a zhodnocovanie neželezných kovov veľmi dôležitou úlohou.

V rámci tejto služby Vám vieme poskytnúť:

  • profesionálny prístup
  • certifikované merania na mostovej alebo digitálnej váhe
  • určenie presného percentuálneho zloženia zliatin použitím spektrometra
  • výhodné nákupné ceny s krátkou lehotou splatnosti
  • operatívne zabezpečenie odvozu kovového odpadu
  • bezplatný prenájom kontajnerov (pre našich dodávateľov kovového odpadu).

 

Informácie pre dodávateľov

Telefón             0908 763 350  

E-mail               palmet@azet.sk

 

Informácie pre odberateľov

Mobilný            0918 343 837

E-mail               palmet@azet.sk

 

Informácie pre výkup od fyzických osôb

Mobilný            0915 398 575