Loading color scheme

Ostatný odpad

 

Tvoríte vo Vašej spoločnosti ostatný odpad ako je papier, plasty, drevo, textil, sklo či stavebný odpad?

Ozvite sa nám na nižšie uvedenom kontakte a my Vám zabezpečíme odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie odpadu. Náš pracovník Vám obratom vysvetlí možnosti likvidácie. Nakoľko tieto odpady majú v súčasnej dobe zápornú hodnotu je treba si vyžiadať aktuálnu cenovú ponuku. Cena týchto komodít sa mení vzhľadom na trhové podmienky každý mesiac.

 

Kontaktná osoba:    Ing. Radko Krupička

Telefón:                     0907 336 311

Email:                        krupicka.palkov@gmail.com