Loading color scheme

Služby

 

Našou prevádzkou ročne prejde .... ton odpadu, ktoré prechádzajú procesmi zberu, triedenia a zhodnocovania, čím sa snažíme výrazne prispieť k zlepšeniu životného prostredia a udržaniu prírodných zdrojov.  V rámci svojej činnosti ponúkame nasledujúce služby:

 

Obsah doplniť!