Loading color scheme

Od založenia po súčasnosť:

 

Naša spoločnosť so sídlom v Dubnici nad Váhom vznikla v roku 1994 spojením dvoch samostatných subjektov Ing. Marian Palček PAL-KOV a Ing. Peter Hlatký P. H. Metal so zastúpením v jednej polovici. V roku 2009 z dôvodu prechodu vlastníckych práv sa združenie transformovalo na Ing. Marian Palček PAL-KOV a Andrej Hlatký A.H. METAL.

Zaoberáme sa zberom a zhodnocovaním druhotných surovín najmä kovového šrotu a farebných kovov. Od svojho vzniku orientujeme svoju podnikateľskú činnosť na spoluprácu s poprednými prevažne strojárskymi spoločnosťami. V posledných rokoch sa dodávateľské portfólio rozšírilo aj o zahraničných obchodných partnerov.

V priebehu svojej existencie sme prešli radom významných technických a organizačných zmien, ktoré umožnili výrazný posun a nastavili tak ďalšie smerovanie a vývoj spoločnosti. Podarilo sa nám nadobudnúť ekonomickú stabilitu  a v roku 2011 sme investovali do kúpi prevádzkových priestorov nachádzajúcich sa v areáli ZŤS. Od roku 2014 sme začali s postupným budovaním týchto priestorov podľa požiadaviek medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Následne sme investovali do moderných technológií na spracovanie kovového odpadu, aby zodpovedal požiadavkám hutných spoločností v rámci Slovenska, Čiech, Poľska, Talianska a Rakúska.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a systémovej práci v oblasti spracovania odpadu sa manažmentu podarilo vybudovať progresívnu firmu, ktorej patrí popredné miesto na trhu.

Udržať si dobré obchodné vzťahy a poskytovať služby vysokej kvality s dôrazom na životné prostredie - je našou prioritou, preto sa neustále snažíme o trvalé zlepšovanie a prispôsobenie sa náročným požiadavkám trhu.